Pltníctvo DUNAJEC  -   Červený Kláštor

Prístavište pltí 'Pod lipami' ZAMAGURIE - malebný a jedinečný svet ticha na severovýchode Slovenska, kde ľudia ešte doteraz žijú v úzkom spojení s prírodou. Zachovali sa tu hlboké lesy i úzke terasy polí, obklopené horskými lúkami, obdivuhodná ľudová architektúra dedinských dreveníc. Na tomto území sa nachádza náš rozlohou najmenší národný park   PIENINY.

Pešie túry patria medzi obľúbené činnosti návštevníkov Pieninského národného parku. No splavovanie rieky Dunajec na pltiach je najobľúbenejšou turistickou aktivitou v PIENAP-e. Ročne sa splaví na slovenskej strane rieky asi 130 000 osôb a na poľskej strane asi 250 000 osôb.

Prístavište pltí 'Kvašné lúky' Plavba začína v prístavištiach pltí "Kvašné lúky" a "Pod lipami" v Červenom Kláštore a končí na slovensko-poľskej štátnej hranici pri dedine Lesnica. Plavba 9 km dlhým prielomom rieky Dunajec trvá v priemere 1,5 hodiny (v závislosti na vodnom stave rieky). Výškový rozdiel medzi začiatkom a koncom plavby je 40 m. K najzaujímavejsím úsekom plavby patria Tri koruny, Zbojnícky skok (Jánošíkov skok), Sedem mníchov, Facmiech a Sokolica.

Mapka plavby plťou po Dunajci: Mapka plavby plťou

 

2003 © Solar Travel Service